ALE –Autonomiczne Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów

Witamy

ALE jest organizacją europejską.

ALE łączy w sobie autonomiczne europejskie związki zawodowe i organizacje zawodowe zrzeszające maszynistów i pozostały personel kolejowy.

Celem ALE jest reprezentowanie interesów zawodowych, socjalnych i materialnych poszczególnych członków związków zawodowych zrzeszonych  w ALE na płaszczyźnie europejskiej.

ALE ukierunkowana jest na wywieranie wpływu na polityczne organy Unii Europejskiej, tak aby zostać włączonym do dialogu społecznego w sektorze kolejowym i zostać uznanym jako partner społeczny oraz na prowadzenie rozmów z organizacjami pracodawców i spółkami kolejowymi zajmującymi się przewozami międzynarodowymi w Europie.

ALE uważnie śledzi i obserwuje europejską politykę transportu, zatrudnienia, politykę socjalną i gospodarczą.

Aby to osiągnąć ALE koncentruje się na następujących obszarach:

  • Szkolenie
  • Bezpieczeństwo
  • Warunki pracy
  • Dialog społeczny
  • Rozmowy z innymi partnerami społecznymi