ALE – Autonómne odbory strojvodcov Európy

Vitajte

ALE je európske združenie

ALE spája autonómne európske organizácie a profesijné združenia, ktoré združujú strojvodcov a ďalší personál železníc.

ALE sleduje cieľ zastupovať na európskej úrovni  profesijné, sociálne a materiálne záujmy jednotlivých členov odborových organizácií ktoré združuje.

Cieľom ALE je získať vplyv na politické orgány Európskej únie za účelom zapojenia do Sektorálneho sociálneho dialógu Železnice ako uznaný sociálny partner a rokovať so zväzmi zamestnávateľov a železničnými podnikmi, ktoré sú činné medzinárodnej doprave v Európe.

ALE kriticky a konštruktívne sleduje a sprevádza európsku dopravnú a hospodársku politiku a politiku zamestnanosti.

Na dosiahnutie uvedeného upriamuje ALE pozornosť na nasledujúce oblasti:

  • Vzdelávanie
  • Bezpečnosť
  • Pracovné podmienky
  • Sociálny dialóg
  • Rokovania s ostatnými sociálnymi partnermi