ALE – Autnomni Sindikati Mašinovođa Evrope

Dobro došli

ALE je jedno evropsko udruženje.

ALE ujedinjuje autonomne evropske sindikate i profesijonalne saveze koja organizuju mašinovođe i ostalo železničko osoblje.

ALE namerava da zastupa poslovne, socijalne i materijalne interese pojedinačnih članova u njoj priključenom sindikatu na evropskom nivou.

ALE usmerava svoj cilj ka tome,da utiče na političke organe evropske unije da bi bila uključena u sektoralni  socijalni  dijalog železnice i bila priznata kao socijalni partner i da održi razgovore sa udruženjima poslodavaca i železničkim preduzećima koja u Evropi posluju u međunarodnom saobraćaju.

ALE posmatra i prati kritično i konstruktivno evropsku saobračajnu-, socijalnu- i ekonomsku politiku.

Da bi se to postiglo,ALE usmerava svoj glavni fokus na sledeće oblasti:

  • Školovanje
  • Bezbednost
  • Uslovi rada
  • Socijalni dijalog
  • Razgovori sa drugim socijalnom partnerima