ALE – Samostalni sindikati strojovođa Europe

Dobro nam došli

The ALE is a European federation.

The ALE unites autonomous European trade unions and professional associations, which unionise locomotive drivers and other on-board staff.

The ALE pursues the purpose of representing at a European level the professional, social and material interests of the individual members in the member unions.

The ALE aims to exercise an influence on the political organs of the European Union (EU) in order to be integrated into the Sectoral Social Dialogue for Railways and recognised as a social partner. The ALE also works towards the dialogue with business organisations and railway undertakings that engage in international transport activities  in Europe.

The ALE follows and supports European policies on transport, employment, social, and economic issues in a critical and constructive manner.

CILJEVI ALE-a

ŠTO JE ALE?
Radno mjesto strojovođe je vrlo zahtjevno, a uvjeti rada su iznimno složeni. Stalni rad u smjenama i velika odgovornost koju strojovođa preuzima za putnike i robu koju prevozi, doveli su do toga da se ova strukovna organizacija u mnogim europskim zemljama transformirala u samostalnu interesnu organizaciju. Odgovore na mnoga pitanja već duže vrijeme ne tražimo samo u okviru nacionalnih država.

Revitalizacijom pruga, koju je Europa pokenula prije više od 15 godina, nisu ostvarena očekivanja radnika. U tijeku je privatizacija državnih željeznica s postupnom liberalizacijom pruga. Posljedica privatizacije je oštra konkurencija koja dovodi do racionalizacije i smanjenja broja radnih mjesta.
Konkurencija se ne osjeća samo kroz plaću, ona se odražava i na uvjete rada. Novoosnovana poduzeća traže primjerice, da se skrati obrazovanje za zanimanje strojovođe i produži vrijeme odmora u obrtnom kolodvoru. “Renomirana” željeznička poduzeća najavljuju kao protumjeru lošije uvjete rada i manje plaće.

ALE se zalaže za usuglašene postupke na europskoj razini kako bi se interesi strojovođa mogli kvalitetno zastupati u cijeloj Europi. Cilj ALE-a je usklađivanje minimalnih radnih i socijalnopravnih standarda. Najvažniji cilj za kojim ALE teži je jedinstveno i kvalitetno obrazovanje. Svim strojovođama moramo i nadalje omogućiti visokokvalificirano školovanje jer samo tako možemo garantirati siguran prijevoz putnika i robe. Strojovođe i radnici koji rade u vlakopratnji, a dolaze iz zemalja s nižim osobnim dohotkom, ne smiju oduzimati radna mjesta svojim kolegama.
Tako dolazimo i do zahtjeva ALE-a da se srednjoročnim – do dugoročnim planom strojovođama usklade uvjeti rada i osobni dohodak.

LIBERALIZACIJA
Velika želja ALE-a je da se liberalizacija željezničkog prometa ne provodi na uštrb strojovođa. Europska unija smatra da se liberalizacijom rješavaju svi problemi. ALE se ne protivi liberalizaciji i konkurenciji. ALE zahtijeva da se ti procesi provode pod kontrolom i postupno, ali upozorava da se iskustva koja su stečena u zračnom i cestovnom prometu ne smiju prenositi u omjeru 1 : 1.

ALE se konstantno zalaže za usporavanje ili prekidanje procesa liberalizacije, sve dok se ne harmoniziraju konkurentski odnosi među prijevoznicima. Da bi se omogućila harmonizacija konkurentskih odnosa, u europskim je zemljama potrebno stvoriti jednake uvjete za pristup na željezničko tržište. ALE osobitu važnost pridaje donošenju odredbe o jedinstvenom radnom vremenu za sve stojovođe u Europi.

STRUKOVNA POLITIKA
ALE je kompetentan partner željezničkim poduzećima i političarima u Europskoj uniji te kao pouzdani partner pomaže u kreiranju radnih i socijalnih tema.

ZAHTJEV ZA PRIZNANJE STATUSA SOCIJALNOG PARTNERA
Da bi efikasnije zastupao socijalnopolitičke interese i interese zapošljavanja europskih strojovođa,  ALE je 2005. podnio službeni zahtjev za sudjelovanje u Socijalnom dijalogu za sektor željeznice pri EU Komisiji za zapošljavanje, socijalne interese i jednake uvjete. Krovna organizacija nezavisnih sindikata CESI podržava tu inicijativu ALE-a. Uspostavljeni su prvi kontakti s Europskom transportnom federacijom (ETF).
Trenutno se pregovara o sporazumu  o suradnji na razini zaposlenika.

AKTIVNO SUDJELOVANJE ALE-a U RADNIM SKUPINAMA EUROPSKE ŽELJEZNIČKE AGENCIJE
ALE aktivno sudjeluje u tri radne skupine Europske željezničke agencije ERA.
Zadaci radnih skupina su sljedeći:

  • izrada specifikacije za interoperabilnost za konvencionalni željeznički promet
  • definiranje zajedničkih uvjeta sigurnosti
  • izrada certifikata za stanice za servis

ALE zahtijeva da i ubuduće lokomotivama na europskim željeznicama upravljaju isključivo visokokvalificirani stojovođe. Samo na taj način osiguravamo visoki stupanj sigurnosti na prugama i zadovoljavamo potebe putnika te pružamo kvalitetnu uslugu prijevoza robe. Oslanjajući se na Europsku Odredbu za osnivanje Europske željezničke agencije (881/2004), ALE u bliskoj budućnosti zahtijeva osnivanje još jedne radne skupine koja bi dala preporuku za izradu zajedničkih kriterija za strukovno osposobljavnje i vrednovanje (ocjenjivanje) željezničkog osoblja i zaposlenika u održavanju željezničkog sustava. Strojovođama i instuktorima dajemo prednost.

MJERE SPREČAVANJA SOCIJALNOG “DUMPINGA” i “DUMPINGA” PLAĆA
ALE smatra velikim uspjehom u sprečavanju socijalnog “dumpinga” i “dumpinga” plaća potpisivanje memoranduma “Memorandums of Understanding (MoU)” s poduzećima rail4chem i ostalim partnerima Allianz European Bulls 2006. godine.
Potpisnici ovog ugovora žele osigurati da stojovođe koji voze na međunarodnim prugama budu adekvatno plaćeni za svoj rad, da stupanj obrazovanja i usavršavanja bude u skladu s teretom odgovornosti koje takvo radno mjesto nosi, da im se u slučaju gubitka zdravstvene grupe ili radne nesposobnosti osigura i garantira odgovarajuća zaštita te da se s obvezama na radnom mjestu ne narušava pravo na obiteljski život.

Za vožnju na međunarodnim prugama strojovođama se mora isplatiti jednaki osobni dohodak kao i strojovođama u dotičnoj zemlji. Ako je osobni dohodak u toj zemlji niži, inozemni strojovođa ima pravo na isplatu svog uobičajenog osobnog dohotka u domovini.