ALE

Contact

2 + 13 =

ALE Secretariat

Federation of European Train Drivers´ Unions

Paseo de las Delicias 20, Planta 3

E-28045 MADRID

Tel:  + 34 / 91 / 7 74 94 00

e-mail: secretariat@ale-org.eu

President ALE

Juan Jesús García Fraile

Spanish Train Drivers´ Union SEMAF

Paseo de las Delicias 20, Planta 3

E-28045 MADRID

SPAIN

Tel:  + 34 / 91 / 774 94 00

e-mail: president@ale-org.eu

Vicepresident ALE

Leszek Mietek

Prezydent ZZM Polska

Zwiazek Zawodowy Maszynistow Kolejowych W Polsce ZZM

ul. Grójecka 17
PL-02-021 Warszawa
POLSKA

Tel:  + 48 / 22 / 47 42 615
Fax: + 48 / 22 / 47 42 616
e-mail: sekretariat@zzm.org.pl

Vicepresident ALE

Pietro Serbassi

Presidente (FAST Ferrovie) Italia

Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (FAST Ferrovie)

Via Albona  1
00177  Roma
ITALIA

Tel:  + 39 / 6 / 4730 76 66
Fax: + 39 / 6 / 4730 75 56
e-mail: serbassi@fastferrovie.it